Aktualności
12-06-2013
"Koleje samorządowe - szanse i zagrożenia"... więcej
06-05-2011
109 mln dofinansowania unijnego na nowy tabor dla WKD... więcej
13-06-2013
Absolutorium dla Zarządu spółki... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Aktualności
109 mln dofinansowania unijnego na nowy tabor dla WKD
 

W dniu 4 maja podpisana została pre-umowa w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej obejmującego zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podpisanie pre-umowy jest wynikiem podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o umieszczeniu przedsięwzięcia WKD na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania unijnego wynosi 109,6 mln zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 284,2 mln zł.

 

Pre-umowę ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali: marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Marcin Kierwiński, natomiast ze strony Warszawskiej Kolei Dojazdowej: Prezes Zarządu Grzegorz Dymecki oraz Członek Zarządu – pani Jolanta Dałek.

 

Jak podkreślił marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, uzyskanie blisko 110 mln zł unijnego dofinansowania to bardzo duży sukces Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dodał, że zakup nowoczesnego taboru będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania tej spółki. Wyraził też nadzieję, że nowe pociągi oraz prowadzona systematycznie modernizacja linii kolejowej znacznie poprawią komfort podróżowania pasażerów zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

 

Wicemarszałek Marcin Kierwiński dodał, że podpisana pre-umowa to kolejny krok w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu szynowego na Mazowszu, jak również bardzo miły prezent dla spółki na przypadającą w bieżącym roku dziesiątą rocznicę jej powstania – jako całkowicie samodzielnego przedsiębiorstwa.

 

Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorz Dymecki zaznaczył, że zakup i wprowadzenie do eksploatacji nowego taboru będą się wiązać ze znaczącym podwyższeniem ilości oraz jakości oferowanych usług dla pasażerów. Bezpośrednio będzie się to wyrażać w zwiększonych zdolnościach do obsługi dotychczasowych oraz nowych grup podróżnych, zapewnieniu wyższego komfortu przejazdów czy skróceniu czasu podróży. Wszyscy pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do nowego taboru dzięki jego lepszemu przystosowaniu do ich aktualnych potrzeb.

 

Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pani Jolanta Dałek uzupełniła, że realizowany przez Spółkę zakup nowych pojazdów to nie jedyne przedsięwzięcie, jakie w najbliższych latach będzie wdrożone z myślą o rozwoju oferty dla pasażerów. Pozostałe, które już się rozpoczęły bądź znajdują się na końcowym etapie przygotowań to m.in.: zakup automatów biletowych, modernizacja układu zasilania, modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów oraz montaż systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Ponadto w najbliższych latach będzie kontynuowany program kompleksowych remontów torowisk.

 

14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących przedmiotem podpisanej pre-umowy zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą – przedsiębiorstwem „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” – zostanie dostarczonych do końca III kwartału 2012r. Pierwszy egzemplarz powinien trafić na linię WKD jeszcze przed upływem bieżącego roku.  Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

 


 

WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®