Aktualności
14-06-6800
Big Book Festival 15-16.05.2014 r.... więcej
14-06-6800
W dniu 21 maja 2014 (środa) planowane jest wyłączenie systemu transakcyjnego mPay. ... więcej
08-05-2014
Rozkład jazdy od 01.06.2014 r. ... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O Firmie - Plany rozwojowe
W planach WKD znajdują się inwestycje mające na celu poprawę standardu oferowanych usług, w tym przede wszystkim wymiana starego taboru na nowy, remont i modernizacja aktualnie eksploatowanej infrastruktury, a w dalszej kolejności budowa nowych odgałęzień bądź uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach w chwili obecnej tego pozbawionych.
Szansą na realizację przez Spółkę wymienionych powyżej zadań jest podpisana w dniu 19 maja 2009r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa na organizację i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego na okres 15 lat. W myśl tej umowy Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazania Warszawskiej Kolei Dojazdowej na jej działalność w latach 2009-2024 ok. 677 mln zł. Wzmacnia to istotnie wiarygodność finanową Spółki, umożliwiając zaciąganie długoterminowych zobowiązań, bądź otrzymanie wsparcia ze strony międzynarodowych instytucji finansowych.
W oparciu o środki zapisane w umowie, Warszawska Kolej Dojazdowa w latach 2009-2015 zamierza podjąć szereg inwestycji na rzecz taboru oraz infrastruktury, spośród których najważniejsze będą:
 - Zakup 20 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych - w dwóch etapach: 14+6
 - Przebudowa systemu zasilania na napięcie 3000V prądu stałego
 - Budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych
 - Remont linii kolejowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów
Wymienione powyżej kluczowe działania umożliwią w przyszłości wprowadzenie dodatkowych kursów pociągów w rozkładzie jazdy, czemu na przeszkodzie aktualnie stoją: przestarzały tabor i ograniczona w zakresie przepustowości infrastruktury.
 
Wśród mniejszych celów strategicznych Spółki znajdują się:
 - Rozbudowa systemu parkingów "Parkuj i Jedź", w ramach którego Spółka posiada dwa dozorowane płatne parkingi - w Komorowie i Pruszkowie, pozwalające na bezpieczne zostawienie samochodu lub roweru - oraz dwa niestrzeżone place postojowe - w Otrębusach i przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim.
 - Wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów (połączonego z systemem miejskim aglomeracji warszawskiej) i wzbogacenie dostępnej oferty, w celu sprostania konkurencji i rosnącym wymaganiom pasażerów.

 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. od lat dokłada wszelkich starań w celu utrzymania jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz dostosowania oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań pasażerów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej niosące za sobą konieczność dorównania do obowiązujących tam wysokich wymagań, a w konsekwencji gotowość do sprostania rosnącej konkurencji dodatkowo mobilizuje Spółkę do zwiększenia intensywności i skuteczności podejmowanych działań.
                         
WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®