Aktualności
14-06-6800
Big Book Festival 15-16.05.2014 r.... więcej
14-06-6800
W dniu 21 maja 2014 (środa) planowane jest wyłączenie systemu transakcyjnego mPay. ... więcej
08-05-2014
Rozkład jazdy od 01.06.2014 r. ... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przepisy

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W  WKD


Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt  przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o

wzory druków do RPO 

 

 


                                          
Taryfa osobowa i bagażowa WKD  
        
Załączniki do TOB

Wzory druków do TOB
  wzór nr 1 - wzór nr 11
  wzór nr 12 - wzór nr 19

  wzór nr 21 - wzór nr 30 

  wzór nr 31 - wzór nr 40

  wzór nr 41 - wzór nr 50

  wzór nr 51- wzór nr 61PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEUstawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dn. 20 czerwca 1992 z poźn. zm. (Dz. U. z 2012r. poz. 1138)

Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów

 


 


Ustawa prawo przewozowe z dn.z dnia 15 listopada 1984 r  z późn. zm.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

 


 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Informacje dot. praw i obowiązków w ruchu kolejowym można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl

Komisja Europejska przygotowała
specjalną stronę internetową, na której znajduje się streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14).


m.in. można na niej znaleźć  6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją

 • Bezproblemowy zakup biletu
 • Bezpieczne podróżowanie
 • Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej
 • Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych
 • Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialność za bagaż
 • Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązań

  Organ nadzorujący przestrzeganie praw pasażera w transporcie kolejowym:

  Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4
  00-928 Warszawa
  nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80
  adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

   


 • WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
  wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®