Aktualności
14-06-6800
Big Book Festival 15-16.05.2014 r.... więcej
14-06-6800
W dniu 21 maja 2014 (środa) planowane jest wyłączenie systemu transakcyjnego mPay. ... więcej
08-05-2014
Rozkład jazdy od 01.06.2014 r. ... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

KONTROLA BILETÓW W POCIĄGACH

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w imieniu spółki pracownicy ZW „Renoma” dokonują kontroli biletów w pociągach na linii WKD.
Ustawa Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50 poz. 601 z późn. zm.) mówi iż:
„1.Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.
2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej nastepujące informacje:
• nazwę przewoźnika,
• numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
• zdjęcie kontrolującego,
• zakres upoważnienia,
• okres ważności,
• pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika)....”
Ponadto podróżny ma prawo zawsze zwrócić się do kontrolera ZW „Renoma” i poprosić go o okazanie legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.
W przypadku ujawnienia podróżnego bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, kontroler sporządza wezwanie – protokół z podaniem należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
Pracownicy ZW „Renoma” upoważnieni są też do:
• żądania okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, a w przypadku odmowy
• zwrócenia się do funkcjonariuszy Policji i innych organów z prośbą o ustalenie tożsamości podróżnego (w razie niemożności ustalenia jego tożsamości).


OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabieranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U.Nr 14 poz.117).
1. Osoba upoważniona przez przewoźnika - na należność za przewóz i opłatę dodatkową, wystawia wezwanie do zapłaty w razie stwierdzenia braku:
a) odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
2. Opłata dodatkowa wynosi:
a) 180,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) 144,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
c) 72,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz przewiduje się opłaty;
- bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków.
3. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania od zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o:
1) 60% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 1- opłata wynosi - 72,00 zł,
2) 50% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 2- opłata wynosi - 72,00 zł,
3) 50% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 3- opłata wynosi - 36,00 zł,

4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania od zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o:
1) 40% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 1- opłata wynosi - 108,00 zł,
2) 25% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 2- opłata wynosi - 108,00 zł,
3) 25% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 3- opłata wynosi - 54,00 zł,
5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez ustalonej przyczyny wynosi – 540,00 zł.
6. Opłata manipulacyjna pokrywająca koszty poniesione przez przewoźnika w związku z nie posiadaniem przez podróżnego – w trakcie kontroli:
a) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu,
b) ważnego biletu okresowego imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe wynosi – 10,00 zł.

WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®